Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

Projekt „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków unijnych, skierowany do wszystkich gmin w Polsce został zainicjowany w 2021 roku przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych. Zakłada on zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez modernizację infrastruktury, możliwość zakupu usług szkoleniowych, ekspertyz oraz audytów informatycznych.

Usługi informatyczne, jakie świadczy Eximo Project kompleksowo wypełniają założenia programu, bezpośrednio odpowiadając na potrzeby poszczególnych gmin. Jednocześnie spełniają kryteria dla rozwoju cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii.

Decydując się na przystąpienie do programu, zweryfikowaliśmy pod kątem sprawnej realizacji następujące wymagania:

  • Podniesienie stopnia cyfryzacji jednostki pod kątem wdrożenia funkcjonalnych usług dla ludności,
  • Modernizacja zakładająca efektywne zaprojektowanie infrastruktury IT wypełniającej potrzeby gminy,
  • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa na potrzeby programu oraz w celu określenia stopnia koniecznych modyfikacji,
  • Opracowanie programu szkoleń dla pracowników działów informatycznych gminy.

Aby kompleksowo przybliżyć jednostkom samorządu terytorialnego powyższe założenia programowe, zorganizowaliśmy webinarium dla przedstawicieli gmin.

Duże zainteresowanie tematem spowodowało, że zdecydowaliśmy się na organizację kolejnego spotkania. Chcieliśmy aby wszyscy zainteresowani mieli okazję zapoznać się z naszą ofertą (merytoryczną oraz biznesową) odnośnie programu.

Mając na uwadze, że wymagania odbiorcy w początkowej fazie projektu często ewoluują, naszym kolejnym krokiem były konsultacje precyzujące zakres potrzeb konkretnych podmiotów samorządowych.

Pozwoliły nam to zrozumieć specyfikę potrzeb z zakresu cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego oraz zoptymalizować ofertę pod kątem oferowanych usług.

Kompleksowe działania Działu Handlowego i technicznego, zakończyły się zapisaniem się na obydwa webinaria dużej liczby uczestników. Zaowocowało to zaplanowaniem rozmów biznesowych z ponad stu gminami.