Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja

Szkolenia IT dla pracowników, kadry menedżerskiej i technicznej

Świadomy pracownik jest najistotniejszym elementem kompleksowego systemu bezpieczeństwa informatycznego w firmie.

Profesjonalne podejście pracodawcy do podnoszenia świadomości informatycznej pracowników jest najważniejszym elementem pomagającym zachować wysokie bezpieczeństwo danych. Dzięki doświadczonej kadrze naszych specjalistów otrzymujesz usługę najwyższej jakości, uwzględniającą wszystkie aspekty pracy z danymi wrażliwymi.

Inwestuj w kompetencje pracowników, zyskaj bezpieczeństwo danych

Szkolenia IT

Zdecyduj jaka forma przekazania wiedzy cię interesuje. Oferujemy szkolenia stacjonarne w siedzibie firmy, szkolenia online, grywalizację (konkursy tematyczne) oraz interaktywne webinaria.

Specjalizujemy się w szkoleniach:

01

E-learning

Posiadamy platformę e-learningową, dzięki której jesteśmy w stanie szkolić zdalnie pracowników w godzinach nie kolidujących z obowiązkami służbowymi.

Platforma e-learningowa umożliwia przygotowanie dedykowanego szkolenia z wybranych zagadnień, m.in. bezpiecznej pracy z danymi, czy obsługi systemów informatycznych.

03

Oferujemy szkolenia IT zarówno z bezpieczeństwa danych jak i obsługi systemów wdrażanych w przedsiębiorstwach.

Bezpieczny
Pracownik

Usługa, która pozwoli ci zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w firmie w kompleksowy sposób.

Realizujemy serię kontrolowanych ataków hakerskich, weryfikujących podatność Pracowników Klienta na cyberzagrożenia. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych testów, przygotowujemy dedykowane szkolenie przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. bezpieczeństwa IT.

Dostarczamy Klientowi raport powykonawczy wraz z zaleceniami dobrych praktyk oraz udostępniamy bazę wiedzy online i testy utrwalające wiedzę u Pracowników.

02

Onboarding Pracownika

Specjalizujemy się w onboardingu, których celem jest techniczne przygotowanie nowego pracownika firmy do stawianych przed nim zadań.

W przyjazny sposób zaznajamiamy go z obsługą systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz kompleksowo przygotowujemy jego stację roboczą (instalacja systemów, walidacja poświadczeń, dostęp do wskazanych danych) do codziennych obowiązków.

04

Inwestuj w kompetencje pracowników, zyskaj bezpieczeństwo danych!

Szkolenia IT

Zdecyduj jaka forma przekazania wiedzy cię interesuje. Oferujemy szkolenia stacjonarne w siedzibie firmy, szkolenia online, grywalizację (konkursy tematyczne) oraz interaktywne webinaria.

Specjalizujemy się w szkoleniach:

01

Bezpieczny
Pracownik

Usługa, która pozwoli ci zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w firmie w kompleksowy sposób.

Realizujemy serię kontrolowanych ataków hakerskich, weryfikujących podatność Pracowników Klienta na cyberzagrożenia. 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych testów, przygotowujemy dedykowane szkolenie przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. bezpieczeństwa IT.

Dostarczamy Klientowi raport powykonawczy wraz z zaleceniami dobrych praktyk oraz udostępniamy bazę wiedzy online i testy utrwalające wiedzę u Pracowników.

02

E-learning

Posiadamy platformę e-learningową, dzięki której jesteśmy w stanie szkolić zdalnie pracowników w godzinach nie kolidujących z obowiązkami służbowymi.

Platforma e-learningowa umożliwia przygotowanie dedykowanego szkolenia z wybranych zagadnień, m.in. bezpiecznej pracy z danymi, czy obsługi systemów informatycznych.

03

Onboarding Pracownika

Specjalizujemy się w onboardingu, których celem jest techniczne przygotowanie nowego pracownika firmy do stawianych przed nim zadań.

W przyjazny sposób zaznajamiamy go z obsługą systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz kompleksowo przygotowujemy jego stację roboczą (instalacja systemów, walidacja poświadczeń, dostęp do wskazanych danych) do codziennych obowiązków.

04

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, uwzględniający indywidualne potrzeby zabezpieczeń w chronionym obszarze.

Co zyskuje Twój biznes?

Wysoka świadomość informatyczna pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

01

Odporność organizacji na ataki hakerskie i wyciek danych

02

Minimalizacja ryzyka utraty bieżących zdolności operacyjnych.

03

Redukcja strat finansowych w przypadku kompromitacji zabezpieczeń IT przedsiębiorstwa.

04

Stały dostęp do specjalistów IT na bieżąco aktualizujących swoja wiedzę.

W jaki sposób działamy

Zbadanie potrzeb

Prowadzimy konsultację, przeprowadzamy pretesty oraz audyt. Następnie ustalamy zakres działań edukacyjnych jakie należy podjąć w przedsiębiorstwie.

Twoja decyzja

Na podstawie zaproponowanych przez nas działań decydujesz w jakiej formie przekażemy wiedzę twoim pracownikom.

Wdrożenie

Przystępujemy do realizacji ustalonych zadań na bieżąco informując cię o postępach twoich pracowników.

Skorzystaj z naszego wsparcia

Basic

Dla mniejszych firm z potrzebą incydentalnego wsparcia raz na jakiś czas.

Premium

Dla średnich i dużych firm z potrzebą kompleksowego wsparcia technicznego

Standard

Dla średnich i dużych firm z potrzebą stałego wsparcia technicznego.

Przeczytaj koniecznie