Cyberbezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury IT w programie Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina to projekt skierowany do wszystkich gmin (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich) w Polsce. Finansowany jest z funduszy europejskich, a zarządza nim Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez modernizację infrastruktury, możliwość zakupu usług szkoleniowych, ekspertyz oraz audytów informatycznych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy jaki może zostać przyznany w konkursie, wynosi 100 tysięcy złotych. Kwota maksymalna to 2 miliony złotych.

Dla kogo przeznaczony jest program?

W programie mogą wziąć udział wszystkie gminne jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z listami wnioskodawców publikowanymi w dniu ogłoszenia danej rundy konkursowej.

Konkurs jest podzielony na rundy. Każda gmina bierze udział w swojej rundzie. Lista podmiotów uprawnionych do udziału w pierwszej rundzie została opublikowana 18.10.2021 roku i będzie sukcesywnie uaktualniana o kolejne gminy.

Program ma na celu wyrównanie możliwości samorządów w zakresie cyfryzacji. Wysokość wsparcia będzie uzależniona m.in. od wielkości, liczby mieszkańców i zamożności gminy (według wskaźnika podatkowego G). Takie wytyczne mają za zadanie wyrównanie szans mniej zamożnych gmin.

Środki pozyskane przez gminę można przeznaczyć na:

  • Cyfryzację urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy lub urządzenia serwerowe
  • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Cyberbezpieczeństwo, czyli analizę stanu odporności cyfrowej JST, oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, np. poprzez szkolenia.

Ile środków może zyskać gmina w ramach konkursu?

  • Całkowita pula środków – 708 133 729 zł.
  • Minimalna wysokość grantu – 100 000 zł.
  • Maksymalna wysokość grantu – 2 000 000 zł.
  • Wysokość dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowalnych

Zasady przyznania grantu

Jednym założeń konkursu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządów, dlatego warunkiem rozliczenia środków jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa. Na rozwój cyberbezpieczeństwa gminnych systemów informatycznych należy przeznaczyć minimum 30% środków pozyskanych w ramach projektu.

W jaki sposób pozyskać środki?

Pozyskanie środków uzależnione jest od prawidłowego złożenia wniosku. Eximo Project zapewnia pomoc przy jego wypełnieniu. Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: gov.pl/cppc/cyfrowa-gmina.

Złożenie Wniosku o przyznanie Grantu jest możliwe wyłącznie przez Wnioskodawcę, który oświadczy, że zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego zasady.

W ramach programu Cyfrowa Gmina, Eximo Project oferuje poniższe usługi:

Audyt bezpieczeństwa IT

Oferujemy usługę określającą dokładny stan infrastruktury informatycznej organizacji.

Dzięki zleceniu przez Państwa audytu zewnętrznej, niezależnej firmie, Sekretarz gminy lub osoba odpowiedzialna za ochronę danych otrzymuje obiektywną informację na temat aktualnego poziomu zabezpieczeń.

Przeprowadzamy diagnozę cyberbezpieczeństwa – audyt KRI i KSC Jednostki, testy penetracyjne, testy socjotechniczne.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa – Bezpieczny Urząd

Zapewniamy szkolenie z zasad bezpiecznej pracy z danymi oraz aktualnych cyberzagrożeń, przeprowadzone przez eksperta ds. bezpieczeństwa IT.

Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy e-learningowej omawiającej poruszane zagadnienia. Kurs podsumowuje test weryfikujący nabytą wiedzę. Kurs dedykowany jest dla pracowników urzędu oraz kadry technicznej.

Outsourcing IT

Oferujemy usługę outsourcingu IT będącą uzupełnieniem kompetencji lokalnego działu technicznego, między innymi w ramach bieżącego utrzymania oraz określenia problemów sieciowych, aplikacyjnych i sprzętowych.

Usługa obejmuje również doradztwo i konsultacje w zakresie bieżącej modernizacji i przyszłych potrzeb JST oraz monitoring zasobów w modelu 24/7/365.

Systemy DLP

Wdrażamy systemy DLP (Data Leak Protection) – technologię wspomagającą ochronę danych przed kradzieżą lub nieumyślnym wyciekiem.

Dzięki DLP zapewniamy również maksymalizację zgodności z wytycznymi RODO, między innymi poprzez implementację polityk bezpieczeństwa regulujących uprawnienia użytkowników i dostęp do informacji wrażliwych na komputerach wykorzystywanych w codziennej pracy urzędu.

System Microsoft 365

Proponujemy Państwu pakiet aplikacji ułatwiających komunikację i pracę grupową. Platforma Microsoft 365 zapewnia bezpieczny i skalowalny system poczty elektronicznej.

Bezpieczeństwo danych gwarantuje rozbudowana ochrona przed złośliwymi wiadomościami oraz spamem. Komfort pracy zwiększają aplikacje do pracy grupowej, takie jak kalendarz, komunikator Teams i wiele innych.

System antywirusowy ESET

Polecamy program antywirusowy ESET, oparty na niezawodnej technologii chroniącej przed atakami szyfrującymi i złośliwymi wiadomościami pocztowymi, czyli phishingiem.

Dzięki temu rozwiązaniu zyskują Państwo maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa stacji roboczych, kontrolą podłączanych urządzeń zewnętrznych (np. pamięci USB), czytelne raporty oraz łatwe zarządzanie ustawieniami i licencjami. Równocześnie wydajność komputerów pracowników pozostaje na niezmienionym poziomie.

Kopie zapasowe

Profesjonalna kopia zapasowa danych organizacji to podstawowe narzędzie gwarantujące płynny powrót do pracy w razie awarii lub udanego ataku hakerskiego.

Polecamy Państwu rozwiązanie zapewniające ustandaryzowane i cykliczne tworzenie backupu, czyli kopii bezpieczeństwa. Zapewniamy tworzenie backupu zgodnie z zasadą 3-2-1 (wykorzystującą różne nośniki i lokalizacje) oraz możliwość systematycznego testowania kopii zapasowej pod kątem jej funkcjonalności i zgodności z potrzebami organizacji.

Modernizacja Data Center

Głównym czynnikiem tworzącym bezpieczną JST jest stabilna i nowoczesna infrastruktura IT. Nasze doświadczenie pozwala dobrać nam rozwiązanie optymalne dla naszego klienta.

W ramach programu Cyfrowa Gmina, zapewniamy wdrożenie: systemu backupu, licencji i oprogramowania oraz modernizację infrastruktury sieciowej. Celem naszych działań jest zawsze uzyskanie bezpiecznego i niezawodnego środowiska pracy.

Jesteś ciekawy jakie rozwiązania możemy przygotować dla Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Kliknij TUTAJ 

Zapraszamy do udziału w webinarium, na którym w kompleksowo odpowiemy na pytania i wątpliwości odnośnie programu Cyfrowa Gmina!

Zapraszamy na webinarium!

Udostępnij

Bądź zawsze na bieżąco, zapisz się
do naszego technologicznego newslettera.

Dostarczamy tylko warościowe treści związane z technologią, nie robimy spamu.

Przeczytaj również

Skonsultuj wsparcie dla twojego biznesu

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy z naszym konsultantem, który znajdzie wstępne rozwiązania wyzwań.