Nowy nabór do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – szansa dla lokalnych władz

19 lipca rozpoczął się nabór do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą uzyskać dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa. Kwota dofinansowania wyniesie od 200 do 850 tys. zł. Okres składania wniosków potrwa do 30 września br.

Dostępne fundusze

Do gmin, powiatów i województw trafi prawie 1,9 mld złotych. 1,5 mld zł będzie pochodzić ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Realizacja i cele projektu

Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Środki z projektu można przeznaczyć na zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyfrowego bezpieczeństwa. Projekt umożliwi także opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz realizację specjalistycznych szkoleń.

Składanie wniosków i kryteria dofinansowania

Wnioski można składać od 19 lipca do 30 września br. Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Liczba mieszkańców i zamożność jednostki, czyli tzw. wskaźnik podatkowy odpowiedni dla gmin, powiatów oraz województw, determinują wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego.

Wkład własny samorządów i równość szans

Do zapewnienia wkładu własnego, którego łączna wysokość dla całego projektu to ok. 4%, będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy. Taki sposób dysponowania środkami pozwoli na wyrównanie szans mniej zamożnym samorządom. Samorządy będą mogły rozliczyć w ramach projektu działania zrealizowane od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Więcej informacji na temat projektu Cyberbezpieczny Samorząd można znaleźć TUTAJ

Jeśli planujesz modernizację z zakresu cyberbezpieczeństwa, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy niezbędne referencje oraz duże doświadczenie w realizowaniu projektów IT dla jednostek samorządowych.

Udostępnij

Bądź zawsze na bieżąco, zapisz się
do naszego technologicznego newslettera.

Dostarczamy tylko warościowe treści związane z technologią, nie robimy spamu.

Przeczytaj również

Skonsultuj wsparcie dla twojego biznesu

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy z naszym konsultantem, który znajdzie wstępne rozwiązania wyzwań.