Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Systemy NAC (Network Access Control) – Strażnik twojej sieci

W świecie cyfrowym, w którym firmy i jednostki są coraz bardziej powiązane z globalnym internetem, ochrona naszych sieci staje się niesłychanie ważna. Właśnie w tym kontekście systemy NAC (Network Access Control) wyróżniają się jako kluczowy element w arsenale narzędzi do ochrony sieci.

Czym jest Network Access Control?

Rozwiązania NAC to podejście do bezpieczeństwa sieci komputerowych, które polega na regulowaniu dostępu do zasobów sieciowych na podstawie tożsamości urządzenia lub użytkownika. W skrócie, NAC decyduje, kto i jakie urządzenia mogą uzyskać dostęp do sieci oraz jakie zasoby są dla nich dostępne.

Dlaczego NAC jest tak ważny?

Różnorodność urządzeń:

 • Z roku na rok rośnie liczba urządzeń podłączanych do sieci – od komputerów, przez smartfony, aż po urządzenia IoT. NAC pomaga zarządzać tym zróżnicowanym ekosystemem, zapewniając, że tylko upoważnione urządzenia mają dostęp.

BYOD (Bring Your Own Device):

Ochrona przed wewnętrznymi zagrożeniami:

 • Nie wszystkie zagrożenia pochodzą z zewnątrz. Niekiedy to własny personel może popełnić błąd lub działać w złej wierze. NAC pozwala na monitorowanie, jakie zasoby są używane i przez kogo.

Systemy NAC (Network Access Control) to więcej niż tylko narzędzia do ochrony sieci. Dzięki ich wielofunkcyjności zapewniają one pełną kontrolę nad tym, kto, kiedy i w jaki sposób łączy się z siecią.

NAC

Kluczowe funkcje systemów Network Access Control:

1. Autentykacja:

Wielopoziomowa weryfikacja:

 • Nie tylko sprawdza standardowe dane logowania, ale też może wymagać dodatkowej weryfikacji, takiej jak kody OTP czy biometryczne metody uwierzytelniania.

Integracja z innymi systemami:

 • NAC często współpracuje z innymi systemami autentykacji, takimi jak Active Directory czy LDAP, zapewniając jednolitą kontrolę dostępu.

2. Autoryzacja:

Dostęp oparty na roli:

 • Możliwość definiowania dostępu w oparciu o role użytkowników, zapewniając, że mają oni dostęp tylko do odpowiednich zasobów.

Dynamiczne przypisywanie profilu:

 • W zależności od tożsamości użytkownika lub urządzenia, system NAC może dynamicznie przydzielać określone profile dostępu.

3. Składniki polityki bezpieczeństwa:

Kontrola urządzeń:

 • Rozpoznawanie typów urządzeń i ich poziomu zgodności, na przykład czy mają zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Czas i lokalizacja:

 • Możliwość ustawiania polityk w zależności od pory dnia, dnia tygodnia lub fizycznej lokalizacji urządzenia.

4. Widoczność i monitoring:

Rejestrowanie i raportowanie:

 • Gromadzenie szczegółowych danych o tym, kto próbował uzyskać dostęp, kiedy i skąd. To nieocenione źródło informacji w przypadku incydentów bezpieczeństwa.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym:

 • Interaktywne panele kontrolne, które pokazują aktualny stan sieci, podłączone urządzenia i aktywnych użytkowników.

5. Odporność na zagrożenia:

Izolacja zagrożeń:

 • W momencie wykrycia podejrzanej aktywności, NAC może automatycznie izolować zagrożone urządzenie, chroniąc resztę sieci.

Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa:

 • Możliwość współpracy z systemami IDS/IPS, firewallami oraz rozwiązaniami antymalware, co pozwala na szybsze reagowanie na zagrożenia.

Podsumowanie:

Znając te kluczowe funkcje systemów NAC, można z łatwością dostrzec ich wartość dla każdej organizacji. W dzisiejszym świecie, gdzie granice korporacyjnych sieci stają się coraz bardziej rozmyte, a zagrożenia rosną w siłę, NAC służy jako pierwsza linia obrony, zapewniając, że jedynie upoważnione urządzenia i użytkownicy mają dostęp do krytycznych zasobów firmy. Warto zatem zainwestować w dobrej jakości system NAC i skorzystać z jego wielu funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszym cyfrowym świecie.

Udostępnij

Bądź zawsze na bieżąco, zapisz się
do naszego technologicznego newslettera.

Dostarczamy tylko warościowe treści związane z technologią, nie robimy spamu.

Przeczytaj również

Skonsultuj wsparcie dla twojego biznesu

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy z naszym konsultantem, który znajdzie wstępne rozwiązania wyzwań.